facebook_pixel
מרבית עבירות התעבורה הנן עבירות קנס כגון: טלפון נייד, חגורה, מהירות מעל המותר (עד 20 קמ"ש בדרך עירונית ועד 25 קמ"ד בדרך בין עירונית, עבירות רישיונות, אמז"ק (אי-מתן זכות קדימה), עצור, אור אדום וכו'..
מה עושים עם קבלת דו״ח ברירת משפט?

במידה ונרשם כנגדך דו"ח ברירת משפט עומדות בפניך 4 אפשרויות:

  1. ניתן לשלם את הדו"ח תוך 90 ימים ממועד קבלת הדו"ח על ידי השוטר או המצאתו באמצעות הדואר – יש לשים לב – תשלום הדו"ח כמוהו כהודאה בביצוע העבירה.
  2. ניתן להגיש בקשה לביטול הדו"ח ו/או בקשה להמרת הדו"ח באזהרה (בבקשה זו יש להודות בביצוע העבירה שכן הכחשת העבירה תוביל לדחיית הבקשה) וזאת תוך 30 ימים ממועד קבלת הדו"ח – יש לשלוח בקשה זו בדואר רשום או באמצעות אתר אגף התנועה.
  3. ניתן להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים ממועד קבלת הדו"ח – יש להקפיד לשלוח רק ספח הבקשה ולשלוח את הבקשה בדואר רשום בלבד.
  4. בקשה להארכת מועד להישפט – יש להגיש תוך 30 ימים ממועד קבלת הדו"ח והתום התקופה המצוינת בדו"ח, אולם, אף במקרים בהם חלוף המועד הקבוע בחוק (אף אם עבר פרק זמן ניכר אפילו אם חלפו מס' שנים), ניתן לנסות להאריך את המועד להגשת בקשה להישפט בגין הדו"ח וזאת בתנאי שהאיחור בהגשת הבקשה נבע מגורמים שאינם בשליטתו של הנהג ו/או אם נתקיימו נסיבות מיוחדות (אם אחר ביצע את העבירה, לא בוצעה עבירה וכו').
   במקרה כזה, יש להגיש בקשה להישפט לבית המשפט המוסמך לדון בבקשה.
באילו מקרים יש להגיש בקשה להישפט?

כאשר לטענת הנהג לא בוצעה עבירה.
אם העבירה בוצעה ע"י נהג אחר.
אם הבקשה לביטול הדו"ח ו/או להמרתו לאזהרה נדחתה, יש להגיש בקשה להישפט תוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה בגין דחיית הבקשה הנ"ל.
דו"ח לא קריא – כשכתב ידו של עורך הדו"ח אינו ברור, במקרים מסוימים הדו"ח יבוטל על ידי בית המשפט.
יש לזכור כי דו"ח ברירת משפט נושא לרוב חיוב בנקודות חובה (ראה לעניין זה: שיטת הניקוד).

מה לעשות לאחר שנשלחה בקשה להישפט?

הזימון לדין יכול שישלח למבקש להישפט עד שנה מיום קבלת בקשתו להישפט במפנ"א (מרכז פניות נהגים ארצי). אם הדו"ח ישלח לאחר פרק זמן זה, ניתן יהיה לטעון להתיישנות העבירה בבית המשפט המוסמך.
חשוב- המועד למשפט ישלח אליכם בדואר רשום, על כן יש להקפיד להוציא את דברי הדואר הרשום, אם לא יידרש דבר הדואר יהיה רשאי בית המשפט לשפוט את הנהג בהעדרו.

האם ניתן להסב דו"ח אם נהג אחר ביצע את העבירה (עבירות מצלמה ושומרי דרך)?

דו"ח מצלמה ו/או דו"ח של שומרי דרך מגיע על שם בעל הרכב מכוח חזקת הבעלות, נקודת המוצא של המשטרה ובית המשפט היא, כי בעל הרכב הרשום הוא האחראי לביצוע העבירה. אולם, ניתן לבקש להסב את הדו"ח על מי שנהג בפועל ברכב ולכאורה ביצע את עבירה.

ניתן להגיש בקשה זו תוך 30 ימים (אף שבקשה שתוגש לאחר מכן ועד 90 תתקבל), ולתמוך אותה בהצהרת הנהג וצילום רישיון הנהיגה שלו, מכתב נלווה של בעל הרכב הרשום.
הסבה שמתבצעת בבית משפט חייבת בתצהיר הנהג ערוך כדין ע"י עו"ד ייפוי כוח וצילום רישיון הנהיגה של הנהג.
יחשוב לציין כי הסבת הדו"ח, כשלעצמה, לא מהווה הודאה של הנהג בפועל בביצוע העבירה. ההסבה קובעת רק כי הרכב היה ברשות אותו נהג.

מתי ניתן להגיש בקשה להמרת הדו"ח לאזהרה?

נהג זהיר שעברו התעברותי נקי מזה מספר תקופה של 7 שנים וותק נהיגתו מעל 10 שנים, יכול לבקש להמיר את הדוח שקיבל באזהרה, ללא קנס או נקודות.
מעת לעת מעדכנת מפנ"א את הקריטריונים להמרת דו"ח באזהרה וכיום מס' העבירות בגינן ניתן להמיר דו"ח לאזהרה מצומצם מאוד וכולל מס' עבירות בודדות בלבד לרבות עבירת מהירות בברירה הנמוכה (0 נקודות) ועבירות חניה (למעט חניה בחנית נכה) ועוד.

האם חשוב לשלם דוחות במועד?

דו"ח שלא שולם במועד, יגרור חיוב בתוספת פיגורים.
תוספת הפיגורים הראשונה היא בשיעור של 50%, והיא מוטלת יום לאחר המועד שנקבע לתשלום הקנס. לאחר מכן, כל שישה חודשים מתווספים 5%.
למשרד הרישוי הסמכות שלא לחדש את רישיון הנהיגה לחייבים שלא דאגו לשלם את הדוחות שלהם. בנוסף, המרכז לגביית קנסות, שהינו הגוף המטפל בגביית הקנסות, רשאי להטיל עיקולים על נכסי החייבים והגבלות נוספות.
ניתן להגיש בקשה להפחתת הקנסות וחלוקתם לתשלומים. במידה והבקשה נסמכת על מצב רפואי או כלכלי יש להביא הוכחות לכך.
במידה והבקשה אושרה, כבר לאחר התשלום הראשון ניתן להוציא רישיון נהיגה זמני, זאת במידה ולא ניתן בעבר רישיון זמני.
נהג שנתפס ללא רישיון נהיגה שאיננו בתוקף פחות מחצי שנה, יקבלדו"ח ויחויב בנקודות. במידה והרישיון אינו בתוקף למעלה מחצי שנה, הנהג יקבל הזמנה לבית משפט, שם הוא צפוי לעונש חמור בהרבה לרבות פסילה.

האם להודות בביצוע העבירה ולבקש מהשוטר לוותר על הדו"ח?

שוטר שעורך דו"ח חייב לשאול את הנהג החשוד בביצוע העבירה לתגובתו, ולציין את התגובה שניתנה בדו"ח.
בית המשפט מייחס חשיבות להודאתו המיידית של הנהג. אם הודה הנהג בעבירה יהיה קשה יותר לשכנע את בית במשפט בחפותו. נהג שחושב שכלל לא ביצע את העבירה חייב לציין זאת בתגובתו במפורש באופן מיידי בתגובתו לשוטר התנועה. בנוסף, כדאי לציין פרטים נוספים שיוכלו לסייע בהמשך, אם ניתן יש לתעד את הדברים באמצעות צילום בנייד (של מקום ביצוע העבירה המיוחסת וצילום השוטרים הנוכחים ואף צילום ווידיאו ככל שניתן), לתעד את פרטי העדים, תנאי הראות וכו'.

עו"ד מומחה ומקצועי יוכל לבחון את הראיות שבתיק באופן מקיף, ולבדוק האם נפלו בו פגמים בראיות. הדבר יכול להביא לזיכוי או להפחתה משמעותית בעונש באופן שהצדדים יגיעו להסדר טיעון מקל שיכלול אף תיקון סעיף האישום כך שלא יכלול נקודות חובה.
במידה והבקשה אושרה, כבר לאחר התשלום הראשון ניתן להוציא רישיון נהיגה זמני, זאת במידה ולא ניתן בעבר רישיון זמני.
נהג שנתפס ללא רישיון נהיגה שאיננו בתוקף פחות מחצי שנה, יקבלדו"ח ויחויב בנקודות. במידה והרישיון אינו בתוקף למעלה מחצי שנה, הנהג יקבל הזמנה לבית משפט, שם הוא צפוי לעונש חמור בהרבה לרבות פסילה.

עורך דין - ניר בוכמן

משרד עו"ד תעבורה ניר בוכמן מתמחה בתחום התעבורה החל משנת 2005. המשרד מעניק ליווי משפטי בכל הערכאות השיפוטיות ובכל מקום גיאוגרפי, המשרד מוכר, וידוע כאחד המובילים בתחומו.
תחום מומחיות מובהק וייחודי של המשרד עוסק בייצוג נהגים אל מול משרד הרישוי והמחלקה המשפטית ובעתירות מנהליות לבתי המשפט המחוזיים לאחר שהוטלו עליהם אמצעי תיקון, לרבות פסילות רישוי. בנוסף מעניק המשרד ליווי משפטי וייצג לנהגים שהוזמנו לבדיקת כשירות לנהיגה ע"י המכון הרפואי ולרבות ייצוג בפני וועדת ערר. באופן זה מספק המשרד מעטפת מלאה לכל ענפי התעבורה השונים, החל מעבירות קנס, נהיגה בשכרות, עבירות מהירות, עבירות רישיונות, תאונות דרכים, תאונות דרכים קטלניות ועבירות הפקרה וזאת תוך מתן דגש על מקצועיות והקפדה על כלל הצרכים של הלקוח.